?

Log in

 
 
16 March 2011 @ 12:32 pm
끝  
Sa larong ito
Na patuloy mo lang
Akong iniiwasan

Habang ako'y
Patuloy lang
Sa hindi paghabol

Marapat lang
Na tapusin na

Tapusin na

Tapusin na

Tapusin na
 
 
Current Mood: blankblank